Kapitalisering på 200 miljoner euro av staten till Klimatfonden Ab

24.11.2022 21.27
ANM
Statsrådet gav den 24 november 2022 arbets- och näringsministeriet fullmakt att på statens vägnar göra en vederlagsfri investering på 200 miljoner euro i Klimatfonden Ab:s fond för inbetalt fritt eget kapital. Kapitaliseringen avses göras som en investering 2022.

Minister Lintilä diskuterade med företagen om brådskande leverans av energiutrustningsbistånd till Ukraina

24.11.2022 15.01
ANM
Näringsminister Mika Lintilä diskuterade torsdagen den 24 november med finländska företag och ministerier för att energiutrustningsbistånd ska levereras till Ukraina. Enligt Ukraina har de ryska missil- och drönarattackerna förstört över 50 procent av Ukrainas energiinfrastruktur under perioden oktober–november

Reformen av lagstiftningen om utsläppshandel inleds – styrgruppen och underarbetsgrupperna för beredningen har tillsatts

24.11.2022 8.59
ANM
Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en styrgrupp och fyra underarbetsgrupper som ska bereda reformen av lagstiftningen om utsläppshandel. Gruppernas mandatperiod är 1.12.2022–31.1.2023. Genom den nya lagstiftningen genomförs reformerna i direktiven om utsläppshandel.

Nödåtgärder i anslutning till energikrisen på energirådets agenda den 24 november

23.11.2022 19.51
ANM
EU-ländernas energiministrar samlas till ett extra möte i energirådet i Bryssel den 24 november 2022. Vid mötet ska det beslutas om nya nödåtgärder i anslutning till energikrisen. På agendan står förord¬ningen om en solidaritetsmekanism för gas och förordningen om snabbare utbyggnad av förnybar energi. Avsikten är att rådet ska nå politiskt samförstånd om dem båda.

Kinaexporten stärker företagens verksamhet i Finland - exportutsikterna är svaga

22.11.2022 12.57
ANM
Julkaisu
Enligt en utförlig utredning om exporten till Kina har finländska företags affärsverksamhet i Kina haft en positiv inverkan på moderbolagens verksamhet i Finland. Finland har dock förlorat en del av sina marknadsandelar av de produkter som ger förädlingsvärde i Kina och varuexporten fokuserar nu på råvaror och mellanprodukter i stället för maskiner och anordningar. Bland annat de geopolitiska riskerna, protektionismen och den avtagande ekonomiska tillväxten i Kina försämrar exportutsikterna.  De ökade affärsriskerna kräver också en närmare analys av Finlands handelsekonomiska beroende.

Policy brief fördjupar sig i invandrarnas politiska deltagande - utvidgad rösträtt skulle kunna stödja integrationen  

18.11.2022 14.18
ANM
Illustrationsbild.
Antalet invandrare i Finland ökar ständigt. Valdeltagandet och deltagandet i politiken är dock klart mindre bland dem än bland de infödda finländarna. En ny policy brief av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare presenterar metoder för att stärka den politiska delaktigheten bland befolkningen med utländsk bakgrund. 

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Avsikten är att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister