Utvärdering: Stödåtgärderna under pandemin hjälpte företagen att klara sig igenom pandemin, men i början av krisen riktades stöden inte alltid rätt

17.5.2022 9.04
ANM
De kostnadsstöd som beviljades under coronakrisen ökade företagens omsättning, gjorde företagen vinstbringande och minskade risken för företagssanering. Kostnadsstöden ledde till att en del av de företag som gick med förlust under coronaperioden blev vinstbringande. De nya stödomgångarna har emellertid fördröjt en sund strukturomvandling i ekonomin. Detta framgår av undersökningen ”Koronapandemian tukipolitiikan arviointi” (Utvärdering av stödpolitiken under coronapandemin) av Näringslivets forskningsinstitut för arbets- och näringsministeriet, som publicerades den 17 maj 2022.

Avsikten är att förbättra arbetslösas studiemöjligheter – regeringens proposition på remiss

16.5.2022 16.25
ANM
Regeringen bereder förbättringar i arbetslösas möjligheter att studera utan att förlora arbetslöshetsförmån. I propositionen ingår även ändringar i skyldigheten att söka arbete och i serviceprocessen för arbetssökande som bedriver frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån.

Kommissionen godkände Finlands regional- och strukturpolitiska program för 2021–2027

12.5.2022 11.06
ANM
Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027. Medfinansieras av Europeiska unionen.
Europeiska kommissionen har godkänt EU:s regional- och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 samt Finlands partnerskapsöverenskommelse bland de första i hela EU. Programmet främjar regionernas livskraft, sysselsättning och välfärd. I partnerskapsöverenskommelsen beskrivs de olika fondernas strategiska inriktning och inbördes samordning.

Utvecklingsprogrammet för en hållbar marinindustri stöder branschens internationella tillväxt

11.5.2022 10.09
ANM
Arbets- och näringsministeriet har inlett ett utvecklingsprogram för en hållbar marinindustri. Målet för programarbetet är att marinindustrin ska förbli en konkurrenskraftig sysselsättare runt om i Finland. Klimatmålen och digitaliseringen skapar ny efterfrågan och affärsmöjligheter, förutsatt att branschen satsar stort på kunnande och innovationer, produktivitet, internationalisering och export samt samarbete.

Broschyren Arbeta i Finland på 24 språk och en flerspråkig rådgivningstjänst ska motverka utnyttjande av utländsk arbetskraft

16.5.2022 14.17
ANM
Jordgubbplockarens händer och en hel jordgubbslåda.
Broschyren Arbeta i Finland ges ut av arbets- och näringsministeriet och informerar arbetstagare om deras rättigheter på 24 språk. I broschyren finns också information om vart man kan vända sig om man misstänker utnyttjande. En flerspråkig rådgivningstjänst riktad till säsongsarbetare ska också motverka utnyttjande av utländsk arbetskraft. 

Utredningen om EU:s bestämmelser om den digitala sektorn lyfter fram affärsmöjligheter för finländska aktörer

9.5.2022 12.30
ANM
EU-liput
Europeiska kommissionen har under de senaste två åren tagit flera lagstiftningsinitiativ som gäller den digitala sektorn. Även om förslagen till förordning fortfarande håller på att beredas vore det bra om finländska företag att redan nu förstod vilka möjligheter till affärsverksamhet inom dataekonomi författningsramen skapar. Genom en utredning som arbets- och näringsministeriet beställt av forskningsföretaget Witmill kartlades vilka möjligheter de nya bestämmelserna om den digitala sektorn skapar för affärsverksamheten.

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder och deras effekter

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Avsikten är att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister