Finland och Flandern avtalar om statistisk överföring av förnybar energi

14.10.2021 13.54
ANM
Statsrådet befullmäktigade den 14 oktober 2021 näringsminister Mika Lintilä att underteckna ett avtal om statistisk överföring enligt EU:s direktiv om förnybar energi mellan Republiken Finlands regering och regionen Flandern i Konungariket Belgien.

ANM är med i gruppen för flerspråkig coronakommunikation som fått en demokratiutmärkelse 

13.10.2021 12.24
ANM
Den aktionsgrupp för flerspråkig och flerkanalig coronakommunikation som Institutet för hälsa och välfärd (THL) inledde i mars 2020 har tilldelats Demokratiutmärkelsen 2021. Arbets- och näringsministeriet (ANM) har som en del av gruppen utvecklat coronakommunikationen så att korrekt information i så stor utsträckning och så effektivt som möjligt når alla som bor i Finland. 

Lagutkast på remiss: Ny ansökningsomgång för kostnadsstöd, främst riktad till hotell-, restaurang- och evenemangsbranscherna

11.10.2021 10.58
ANM
En femte ansökningsomgång ordnas för ansökan om kostnadsstöd. Lagförslaget möjliggör förlängd tid för beviljande av kostnadsstöd. Stöd ska beviljas i synnerhet företag inom turism, restaurang- och evenemangsbranschen.

Lintilä deltar i en gemensam skrivelse av EU-ländernas ministrar: Europa behöver kärnkraft

11.10.2021 10.16
ANM
Ministrarna från tio EU-länder skriver i en gemensam skrivelse som publicerades i flera europeiska tidningar den 11 oktober 2021 att kärnkraften är en del av lösningen för att minska utsläppen och stärka självförsörjningsgraden i fråga om energi i Europa. Ministrarna anser att kärnkraften ska tas med i den taxonomi för hållbar finansiering som EU-kommissionen bereder.

Minister Lintilä diskuterar med Kinas vetenskaps- och teknologiminister ländernas samarbete och möjligheterna till en grön omställning

14.10.2021 17.16
ANM
Ministeri Mika Lintilä
Temat för ministrarnas möte är erfarenheterna av och framtidsutsikterna för forsknings- och innovationssamarbetet mellan Finland och Kina. Ett särskilt önskemål är att sätta fart på gemensamma projekt inom områdena koldioxidsnålhet, cirkulär ekonomi samt mat och hälsa.

Talent Boost Summit lyfter fram mångfaldens betydelse för Finlands och företagens framgång

14.10.2021 12.22
ANM
Talent Boost Summit, som ordnas i slutet av oktober, lyfter fram hur en mångfaldig arbetsgemenskap stöder företagens affärsverksamhet och vilken betydelse internationella experter har för Finlands tillväxt och konkurrenskraft. Vid evenemanget får också arbetsgivare och arbetstagare en möjlighet att träffa varandra.

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder och deras effekter

Ansökningar om företagsfinansiering

Ansökningar om företagsfinansiering

Inom ANM:s förvaltningsområde kommer det att utlysas finansiering för företag ur Finlands program för hållbar tillväxt hösten 2021. Avsikten är att ordna ansökningsomgångar bland annat för att stödja omställningen av energisystemet, energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi inom industrin samt FUI-investeringar.

Information om ansökningar

Talent Boost

Talent Boost

Med hjälp av Talent Boost -programmet styrs internationella talanger på ett effektivt sätt till stöd för tillväxten och internationaliseringen i företag, samtidigt som internationella talanger lockas till Finland och deras kompetens och nätverk utnyttjas för att locka investeringar.

Information om Talent Boost -programmet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister