Visa mer...

Senaste

EU:s ministrar för turism diskuterar turistbranschens återhämtning från coronakrisen
Ministry of Economic Affairs and Employment
Nyhet 25.9.2020 9.21
Förslag till ändring av distributionsskyldigheten för biodrivmedel överlämnades till riksdagen
Ministry of Economic Affairs and Employment
Pressmeddelande 24.9.2020 14.00
Janne Metsämäki fortsätter som förlikningsman
Ministry of Economic Affairs and Employment Valtakunnansovittelijan toimisto
Pressmeddelande 24.9.2020 13.28
Ny strategi stöder städernas roll som vägvisare och stärkare av konkurrenskraften
Ministry of Economic Affairs and Employment Ministry of Finance Ministry of the Environment
Pressmeddelande 23.9.2020 10.01
131 sökande till uppgifter som direktör för ansvarsområdet N vid NTM-centraler
Ministry of Economic Affairs and Employment
Pressmeddelande 22.9.2020 18.00

Blogg

Stöd till Finnairs personal
Tuula Haatainen
26.8.2020 14.43

Se även

Talent Boost

Talent Boost

Med hjälp av Talent Boost -programmet styrs internationella talanger på ett effektivt sätt till stöd för tillväxten och internationaliseringen i företag, samtidigt som internationella talanger lockas till Finland och deras kompetens och nätverk utnyttjas för att locka investeringar.

Information om Talent Boost -programmet

Färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle 2035

Färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle 2035

Regeringen agerar på ett sätt som leder till att Finland är klimatneutralt 2035 och uppvisar negativa koldioxidutsläpp kort därefter. Enligt regeringsprogrammet kommer det i samarbete med branschaktörer att utarbetas sektorspecifika färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle.

webbplatsen för färdplanen

 

Kommunförsöken med sysselsättning

Kommunförsöken med sysselsättning

Syftet med kommunförsöken med sysselsättning, som inleds i början av 2021, är att främja arbetslösa arbetssökandes sysselsättning och hänvisning till utbildning och att skapa nya lösningar på tillgången på kompetent arbetskraft.

Kommunförsökets webbplats

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister