Se mer...

Twitter

Se även

Talent Boost

Talent Boost

Med hjälp av Talent Boost -programmet styrs internationella talanger på ett effektivt sätt till stöd för tillväxten och internationaliseringen i företag, samtidigt som internationella talanger lockas till Finland och deras kompetens och nätverk utnyttjas för att locka investeringar.

Information om Talent Boost -programmet

Programmet för artificiell intelligens

Programmet för artificiell intelligens

Finland är redan nu en föregångare i utnyttjande av AI, men hur kan vi säkerställa att vårt land är en vägvisare även i fortsättningen? Näringsminister Mika Lintilä tillsatte den 18 maj 2017 en styrgrupp för att bereda ett förslag till ett nationellt program för artificiell intelligens (AI).

Information on programmet

Tillväxtprogrammet för transportsektorn

Tillväxtprogrammet för transportsektorn

Tyngdpunkten i programmet ligger på utveckling av företagsorienterade ekosystem och tjänster som utgår från kundernas behov.

Programmets webbsidor

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

En av arbets- och näringsministeriets viktigaste uppgifter är att skapa goda förutsättningar för företagsverksamheten och näringslivet och därigenom stärka konkurrenskraften och sysselsättningen.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, sex bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister
Jari Lindström
Jari Lindström
Arbetsminister
Kimmo Tiilikainen
Kimmo Tiilikainen
Bostads-, energi- och miljöminister