Seminariet: ”The Role of R&D in Fostering Economic Performance: Lessons from Research and Implications for Finland”

Det finska arbets- och näringsministeriet och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) organiserade tillsammans ett seminarium, som ordnades på 1 december 2016 i Helsingfors.

Programmet och presentationerna för seminariet finns på denna sida.