Ytterligare upplysningar 

Arbets- och näringsministeriet koordinerar projektet.

Arbets- och näringsministeriet

programmdirektör Jaana Lappi, ordförande
sakkunnig Anni Kaukoranta

Social- och hälsovårdsministeriet

strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki, vice ordförande
specialsakkunnig Jukka Lähesmaa
konsultative tjänstemannen Saara Leppinen

Undervisnings- och kulturministeriet

vetenskapsråd Erja Heikkinen, vice ordförande
överinspektör Riina Vuorento

Business Finland

direktör, hälsa och välmående Minna Hendolin 
direktör Hanna Rantala

Finlands Akademi

överdirektör Riitta Maijala
ledande vetenskapsrådgivare Sanna Marjavaara