Ytterligare upplysningar 

Arbets- och näringsministeriet koordinerar projektet.

Arbets- och näringsministeriet

industrirådet Antti Valle, ordförande
utvecklingschef Asta Wallenius
projektkoordinator Lotta Englund

Social- och hälsovårdsministeriet

strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki, viceordförande
konsultative tjänstemannen Saara Leppinen

Undervisnings- och kulturministeriet

vetenskapsråd Erja Heikkinen, viceordförande
överinspektör Riina Vuorento

Finlands Akademi

överdirektör Riitta Maijala
enhetsdirektör Jarmo Wahlfors

Tekes

utväcklingsdirektör Minna Hendolin
programmchef Auli Pere