Ytterligare upplysningar 

Arbets- och näringsministeriet koordinerar projektet.

Arbets- och näringsministeriet

konsultative tjänstemannen Kirsti Vilen, ordförande
utvecklingschef Asta Wallenius
projektkoordinator Lotta Englund

Social- och hälsovårdsministeriet

strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki, vice ordförande
specialsakkunnig Jukka Lähesmaa
konsultative tjänstemannen Saara Leppinen

Undervisnings- och kulturministeriet

vetenskapsråd Erja Heikkinen, vice ordförande
överinspektör Riina Vuorento

Business Finland

direktör, hälsa och välmående Minna Hendolin 
programmchef Auli Pere

Finlands Akademi

överdirektör Riitta Maijala
programmchef Nina Kaminen-Ahola