Tillväxt inom hälsobranschen leder till mer affärsverksamhet och förbättrar människors hälsa

Tillväxtstrategin för hälsobranschen är en ekosystemstrategi. Dess mål är att man ska identifiera de ekosystemområden där en förändring skulle öka Finlands attraktivitet som partner inom forsknings- och innovationsverksamhet eller som målland för investeringar. Ett annat mål är att man ska stödja tillväxten inom branschens affärsverksamhet. Exempel på möjliga förändringar är att minska regleringen, öka samarbetet, införa nya förfaranden, omorientera finansiering och ändra sökkriterier.

Det som förenar de olika målen i strategin är idén om att det behövs samarbete över organisationsgränser. I länder av Finlands storlek är det inte ändamålsenligt att alla gör allt, utan det är nödvändigt att man kommer överens om en förnuftig arbetsfördelning. Det är med andra ord bäst att varje enskild organisation fokuserar på sina egna styrkor.

Strategins mål är att Finland blir

  • en källa för och en användare av vetenskapligt högtstående forskning och de innovationer som forskningen resulterar i
  • en dynamisk verksamhetsmiljö för branschens tillväxtföretag
  • ett modelland för sammankoppling av hälsovårdssystemet med innovativ verksamhet
  • en attraktiv samarbetspartner och ett målland för investeringar inom hälsobranschen samt
  • en föregångare inom individuell hälso- och sjukvård samt utnyttjande av genominformation.

Arbetet mot målen innebär konkret bland annat nya forskningspartner, fler investeringar i Finland, ny export, växande omsättning och högre sysselsättningsgrad. Inom hälso- och sjukvården innebär det exempelvis en allt mer individualiserad hälso- och sjukvård, effektivare förebyggande av folksjukdomarna och möjlighet till skräddarsydd vård redan inom en nära framtid.

Vi har mycket goda förutsättningar att nå de uppsatta målen. Inom denna sektor har vi i Finland långsiktigt satsat på utbildning, forskning och innovationer samt på infrastrukturerna för forskningen. Vårt kunnande är mångsidigt och mångvetenskapligt och vår hälso- och sjukvård hör till de mest högtstående i världen.