Betydelsen av immateriella värden i affärsverksamheten

Immateriella investeringar syftar till att förbättra företagets framgång på marknaden. Fast fysiska produkter och produktionen av dem fortfarande har betydelse, ökar betydelsen av immateriella och icke-materialistiska saker även i egenskaperna hos fysiska produkter. En allt större del av ekonomin hänför sig till immateriella faktorer, såsom tjänster, forsknings- och utvecklingsverksamhet och varumärken.

I Finland deltar den offentliga sektorn i uppbyggandet av immateriellt kapital i företag genom att stödja företagens forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU). FoU-verksamheten representerar emellertid bara mindre än hälften av företagens immateriella kapital.

Immateriellt värdeskapande är en nationell framgångsfaktor. Det är viktigt hur kompetensbaserad tillväxt skapas och hur en så stor del som möjligt av värdeskapandet inom helheten av produkter och tjänster kan uppnås genom åtgärder som styrs i Finland eller via Finland.

De branscher som effektivt utnyttjar immateriella rättigheter är mer betydande exportbranscher än andra och deras lönenivå är högre.  Immateriella rättigheter uppstår i olika slags kreativa arbeten som skapar nytt, såsom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet eller genom kreativa processer.

Fördelar

Företag investerar i immateriellt kapital för att uppnå nytta som huvudsakligen uppkommer på tre sätt.

1. Immateriella faktorer i form av tjänster

Med hjälp av immateriella investeringar utvecklas något som säljs till kunder i form av en tjänst. Digitaliseringen gör många tjänster mer skalbara och oberoende av plats. Samtidigt möjliggör digitaliseringen att nya servicefunktioner utvecklas för industriella produkter. I och med digitaliseringen konkurrerar tjänsteföretag inte bara lokalt utan också globalt.

2. Immateriella faktorer i form av effektivisering av företagets och omvärldens verksamhet

Syftet med immateriella investeringar är att förbättra företagets interna verksamhet. Genom den förbättrade interna verksamheten ökar försäljningen av produkter eller tjänster till kunderna eller så förbättras produkternas eller tjänsternas lönsamhet. Immateriella investeringar som syftar till att förbättra den interna verksamheten är till exempel personalutbildning, effektivisering av produktionen av produkter/tjänster, tjänstedesign eller utveckling av nya försäljnings- eller marknadsföringsmetoder. Det väsentliga är att nyttan av förbättringen av den interna verksamheten dock alltid uppnås via de sålda produkterna eller tjänsterna.

3. Immateriella faktorer i form av produktegenskaper

Avsikten med immateriella investeringar är att få extra egenskaper i en fysisk produkt (vara) och att kunden är beredd att betala extra för dem. Sådana är till exempel bättre design, tekniska egenskaper, varumärket och att produkterna är lätta att använda. Karakteristiskt för detta värdeskapningssätt är att det mervärde som uppkommit genom immateriella faktorer realiseras i den fysiska produkten.

Ytterligare upplysningar:

Petra Tarjanne
petra.tarjanne(at)gov.fi