Indien

Arbets- och näringsministeriet (ANM) upprätthåller och utvecklar relationerna med Indiens motsvarande ministerier via bilaterala fördrag, samarbetsgrupper och samarbetsorgan på myndighetsnivå. Målet är att skapa nätverk mellan finska on indiska företag, innovationsaktörer och förvaltning och därigenom skapa en grund för mer omfattande handelsförbindelser.

ANM samordnar vetenskaps- och teknologiavtalet mellan Finland och Indien och samförståndsdokumentet (Memorandum of Understanding, MoU) för förnybar energi samt de bilaterala arbetsgrupper som verkställer dem.

Ytterligare upplysningar:

Riikka Astala
riikka.astala(at)tem.fi 
 

Nyheter