Indien

Arbets- och näringsministeriet (ANM) samordnar vetenskaps- och teknologiavtalet mellan Finland och Indien och samförståndsdokumentet (Memorandum of Understanding, MoU) för förnybar energi samt de bilaterala arbetsgrupper som verkställer dem. Ett annat samarbetsorgan på myndighetsnivå är den gemensamma kommissionen mellan Finland och Indien, under vilken det finns en arbetsgrupp för innovationer och en arbetsgrupp för miljöaffärsverksamhet, vilka leds av ANM.

Via arbetsgrupperna utvecklas och upprätthålls relationerna till Indiens motsvarande ministerier och skapas nätverk mellan finska och indiska företag och innovationsaktörer.  Målet är att som Team Finland-samarbete utveckla projekt, besök och evenemang som stöder näringslivets kontakter till Indien och därigenom skapa en grund för mer omfattande handelsförbindelser.

Ytterligare upplysningar:

Mari Hakkarainen
mari.hakkarainen(at)tem.fi