Informationspaket om invandring och integration

Den utländska befolkningen i Finland fördubblades nästan under 2000-talet.

Invandringen till Finland ökar. Varifrån flyttar människor till Finland? Vad betyder inledande kartläggning eller integrationsplan? Hurdana integrationsstigar finns det? Bland annat dessa frågor besvaras i detta kortfattade informationspaket om invandring och integration i Finland.

I slutet av 2016 bodde ca 244 000 utländska medborgare i Finland. Före 2020 uppskattas denna siffra stiga till ca 330 000 personer.

Uppskattningsvis 1/3 av invandrarna flyttar bort från Finland efter några år.

Mer information om invandring och integration hittar du på webbplatsen integration.fi, som drivs av arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare, och på Migrationsverkets webbplats migri.fi.

Materialet har framställts av arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare i samarbete med Migrationsverket.