Informationspaketet – Mottagande av flyktingar

Migrationen ökar

Människor flyttar allt oftare från land till land. Även krigen och de många långa internationella konflikterna reflekteras i Europa och Finland: 2015 anlände det fler asylsökande och kvotflyktingar i Finland än någonsin tidigare. Man flyttar även till Finland på grund av arbete, familj och studier.

För att asylsökande som beviljats uppehållstillstånd och kvotflyktingar ska kunna placeras i kommunerna på ett smidigt sätt krävs ett intensivt samarbete mellan kommunerna och staten. Detta informationspaket erbjuder information om landsflykt och mottagande av personer som får internationellt skydd i kommunerna.


Personer som får internationellt skydd orsakar ofta avgifter för kommunerna i mottagandets inledande skede, men samtidigt erbjuder placeringen av invandrare i kommunerna nya möjligheter och ger kommunerna ny livskraft. Kommunen kan dra mest nytta av invandringen genom att satsa på en smidig mottagning, högklassiga integrationstjänster samt en öppen atmosfär så att nykomlingarna blir permanenta invånare i kommunen.

Du kan läsa informationspaketet också i pdf-format och skriva ut det: Informationspaketet – Mottagande av flyktingar (pdf)

Läs mer om mottagande av flyktingar och integration av invandrare: integration.fi

Informationspaketet genomförs av arbets- och näringsministeriets kompetenscentret för integration av invandrare i samarbete med Sylvia2-projektet.