Kommunen och arbets - och näringsbyrån ansvarar för den inledande kartläggningen och integrationsplanen

Den inledande kartläggningen

Genom den inledande kartläggningen utreds nykomlingens kompetens samt färdigheter för arbete och studier. Därefter styrs personen till de tjänster hen behöver. För personer i arbetsför ålder och dem som ska ut på arbetsmarknaden utförs kartläggningen på arbets- och näringsbyrån, för övriga i kommunen.

Integrationsplanen

Efter den inledande kartläggningen gör kommunen eller arbets- och näringsbyrån upp en integrationsplan tillsammans med invandraren. I planen kommer man överens om sysselsättning, utbildning och övriga tjänster som stöder integrationen i enlighet med den inledande kartläggningen och invandrarens egna önskemål. Integrationsplanen görs upp för ett år åt gången i högst tre år. Integrationsplanen kan förlängas med högst två år om personens integration anses kräva specialåtgärder. Planen justeras vid behov, och invandraren är skyldig att följa den.

På webbplatsen integration.fi finns blanketter som man kan använda som grund för integrationsplaner.