Möte för intressentgrupper 8.2.2017: ”OECD Review of Finland’s Innovation Policy – Stakeholder Discussion on Preliminary Overall Assessment and Recommendations”

Arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet organiserade ett diskussionsmöte för intressentgrupper om OECD värdering som handlar om Finlands forsknings- och innovationssystem på 8 februari 2017 i Helsingfors.

Programmet och presentationerna för evenemanget finns på denna sida.