Integration lönar sig

Att invandrarna integreras är inte bara bra för dem själva utan också för det mottagande samhället.

Läs mer på webbplats integration.fi.