Integrationsprogrammet styr integrationen i kommunen

Lagen om främjande av integration förpliktar kommunen att utarbeta ett integrationsprogram som behandlar integration och sektorsövergripande samarbete. I integrationsprogrammet fastställs kommunens mål beträffande integration och invandrare. Samtidigt främjar det viktiga teman som lyfts fram till exempel i kommunstrategin och statens integrationsprogram på kommunal nivå.

Då man utarbetar integrationsprogrammet lönar det sig att använda metoder för öppen delaktighet, så som diskussionstillfällen och verkstäder, så att olika aktörer kan göras mer engagerade i att åstadkomma programmets målsättningar. Det lönar sig att ta med kommuninvånare med invandrarbakgrund i beredningen av programmet.

Det är viktigt att verkställa verksamhetssätten som fastställts i integrationsprogrammet i praktiken; programmet ska verkligen styra kommunens verksamhet mot det mål som fastställs i planen. Dessutom lönar det sig att uppmärksamma att övriga strategiers riktlinjer som allmänt gäller kommunens invånare även gäller kommunens invånare med invandrarbakgrund.


Läs mer (integration.fi).