Integrationsrelaterade begrepp

 

 

Vet du skillnaden mellan en asylsökande och en flykting? Vet du vad alternativt skydd eller avvisning betyder?

Läs mer om centrala begrepp på integration.fi.