Integrationsstigar

Människor kommer till Finland av olika orsaker och från olika delar av världen. Hur en invandrares integrationsstig ser ut beror bland annat på skälet till att personen kom till Finland, personens ålder och huruvida personen kommer från ett EU-land eller från ett land utanför EU. Här får du ta del av tre exempel på olika integrationsstigar.