Integrationsutbildningen främjar språkinlärning samt tillgång till utbildning och arbetslivet

Beslut om integrationsutbildningen fattas i integrationsplanen som görs upp tillsammans med arbets- och näringsbyrån. Modellerna för integrationsutbildningen förnyades i början av 2016 med målet att påskynda övergången till arbetslivet och fortsatta studier.

I integrationsutbildningen ingår

  • undervisning i finska eller svenska,
  • undervisning i arbetslivs- och samhällsfärdigheter,
  • övrig utbildning som främjar tillgången till arbetslivet och fortsatt utbildning,
  • identifiering av kompetens och erkännande av examen,
  • karriär- och yrkeshandledning.


I de nya, alternativa modellerna kan undervisningen efter de allmänna delarna fortsätta med målgruppsspecifika, skräddarsydda moduler som stöder personernas kompetensbakgrund. Utbildningsmodulerna kan förutom närundervisning på deltid även innehålla bl.a. inlärning på arbetsplatsen, och mellan modulerna kan man ordna arbetsprövning, lönesubventionerat arbete och tredje sektorns tjänster. Samtidigt ökar man möjligheterna till distans- och nätstudier.

I de nya modellerna kan man även inkludera en orienterande modul för personer som beviljats uppehållstillstånd men som inte ännu har en kommunplats eller som väntar på utbildningstjänster.

Det vore bra om kommunen även ordnade undervisningsgrupper i finska och svenska för invandrare som inte är kunder hos arbets- och näringsbyrån. Dessa är till exempel föräldrar som vårdar barn hemma, äldre personer och långtidssjuka.

Läs mer om integrationsutbildningen (integration.fi).