Mottagandet grundar sig på internationella avtal och mänskliga rättigheter

En stor del av världens länder, Finland inbegripet, har förbundit sig till FN:s Genèvekonvention från 1951. I konventionen ingår ett förbud mot att skicka tillbaka en person till ett land där hen hotas av förföljelser. Finlands flyktingpolitik påverkas även av andra internationella fördrag samt EU-lagstiftningen.

 


Läs mer om lagstiftning (integration.fi).