Intjäning av semester

Semester tjänas in antingen enligt en 14 dagars eller en 35 timmars regel. De som faller utanför dessa regler har rätt till ledighet som motsvarar semestern (det s.k. ledighetssystemet).

14-dagarsregeln omfattar dem som enligt avtal varje månad arbetar minst 14 dagar. De tjänar in semester för varje kalendermånad under vilken de har minst 14 arbetsdagar eller dagar som är likställda med arbetade dagar.

35-timmarsregeln omfattar dem som enligt avtal arbetar färre än 14 dagar per månad, men minst 35 timmar under åtminstone en månad. De tjänar in semester för varje kalendermånad under vilken de har minst 35 arbetstimmar eller timmar som är likställda med arbetade timmar.

Som dagar som är likställda med arbetade dagar eller timmar som är likställda med arbetade timmar betraktas med begränsningar som det föreskrivs om i lag frånvaro som beror på bland annat

  • semester
  • sjukdom
  • moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet
  • studieledighet, eller
  • permittering

Ledighetssystemet

En arbetstagare som arbetar färre än 35 timmar per kalendermånad har rätt till ledighet som motsvarar semester. Ledigheten är två vardagar för varje månad under vilken han eller hon har varit anställd. När anställningen har fortgått ett år, har arbetstagaren rätt till fyra veckors ledighet.

Detta system tillämpas också på hemarbetande och på arbetsgivarens familjemedlemmar i anställningsförhållande, förutsatt att arbetsgivaren inte har andra anställda.

Också den som varit anställd hos samma arbetsgivare i flera visstidsanställningar som följer på varandra med endast korta avbrott emellan har rätt till ledighet.

Ytterligare information:

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen