Invandringen i Finland

 
Invandring till Finland är inget nytt fenomen, men omfattningen av och orsakerna till invandringen har varierat.
På 1900-talet emigrerade många människor från Finland till Nordamerika och Sverige, och invandringen till Finland bestod till stor del av återflyttare. Under 1990-talet började invandringen till Finland öka, och utöver familjeskäl och sökande av internationellt skydd blev arbete och studier allt vanligare orsaker till att människor flyttade till Finland på 2000-talet.  

De globala flyttningsrörelserna har alltid påverkat även Finland. Under 2010-talet har antalet flyktingar ökat på grund av utdragna konflikter och krig. Detta syns även i Finland i form av ett ökat antal asylsökande.