Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik

Investeringsstödet är avsett för framtida energilösningar för att de nationella mål och EU-mål som ställts upp för 2030 ska nås. Företag, kommuner eller andra sammanslutningar kan ansöka om investeringsstöd, om investeringen överstiger 5 miljoner euro och gäller

  • produktion av avancerade biodrivmedel,
  • försöksprojekt som inbegriper ny energiteknik och som främjar produktion av el eller värme, eller samproduktion av dessa, med förnybar energi eller kommersiellt ibruktagande av annan energiteknik.

Ansökan om investeringsstöd lämnas in till arbets- och näringsministeriet.

Ansökningsomgång 1: Investeringsstöd ska sökas senast den 18 mars 2016. Ansökan kan kompletteras fram till den 17 juni 2016. Beslut fattas enligt planerna i början av 2017.

Ansökningsomgång 2: Investeringsstöd ska sökas senast den 20 januari 2017. Ansökan kan kompletteras fram till den 17 mars 2017. Beslut fattas enligt planerna i början av 2018.

Arbets- och näringsministeriet beslutar om beviljande av investeringsstöd genom att jämföra de belopp av stöd som ansökts, projektens energieffekter, kostnadseffektivitet, genomförbarhet, nyhetsvärdet hos den teknik som ingår i projekten och i vilken grad tekniken eller projektet är reproducerbart samt andra effekter.

Investeringsstödet betalas ut på ansökan i efterskott i den takt som projektet framskrider och enligt uppkomna, betalda kostnader. Den sista betalningsposten är i regel minst 20 procent av det beviljade stödet. Den sista betalningsposten enligt stödbeslut om fattats under 2017 betalas ut senast 2019, och den sista betalningsposten enligt stödbeslut som fattats under 2018 betalas ut senast 2020.

Ytterligare upplysningar
pekka.gronlund(at)tem.fi
kati.veijonen(at)tem.fi