Investeringsstödet för LNG-terminaler

LNG (en liquified natural gas) är kondenserad naturgas som kan användas t.ex. som bränsle i sjötrafiken och i den tunga vägtrafiken.

I kondenserad form kräver naturgasen betydligt mindre utrymme, vilket gör att den kan lagras och transporteras långa sträckor exempelvis sjövägen. Svavel- och koldioxidutsläppen från den kondenserade naturgasen är betydligt lägre än utsläppen från de bränslen som nuförtiden används i sjötrafiken.

LNG-terminalerna gör det möjligt att importera naturgas också till områden som saknar naturgasnät. Detta bidrar till en mångsidigare energiförsörjning och ökad leveranssäkerhet samt till minskning av utsläppen, särskilt inom industrin som använder andra fossila bränslen som energikälla.

Med hjälp av LNG-terminaler kan också konkurrensen på naturgasmarknaden ökas och en mer mångsidig bränsletillförsel främjas.

Investeringar i byggandet av ett nätverk av nationella LNG-terminaler har understötts med sammanlagt cirka 93 miljoner euro. Följande projekt har erhållit understöd: Manga LNG Oy:s LNG-terminal i Torneå, Skangass Oy:s LNG-terminal i Björneborg, Oy Aga Ab:s terminal i Raumo och Hamina Energia Oy:s LNG-terminal i Fredrikshamn. Något understöd för nya projekt beviljas inte längre från programmet för investeringsstöd.

 

Ytterligare upplysningar
pekka.gronlund(at)tem.fi
anja.liukko(at)tem.fi