Kina

Arbets- och näringsministeriet (ANM) främjar tillsammans med andra Team Finland-aktörer företagens internationalisering och export samt innovations- och investeringssamarbete mellan Finland och Kina. 

ANM upprätthåller och utvecklar relationer med Kinas motsvarande ministerier. Målet är att förena finländska och kinesiska företag, innovationsaktörer och förvaltning i nätverk. Därmed skapas en grund för mer omfattande handelsrelationer. ANM stöder finländska företag också till exempel i frågor som gäller företagsklimatet i Kina.

ANM samordnar bland annat vetenskaps- och teknologiavtalet mellan Finland och Kina och samförståndsdokumentet inom energisektorn samt de samarbetsgrupper som verkställer dem. I dessa främjas samprojekt där finländska företag kan visa sin kompetens och få kinesiska partner. Dessutom finns Kommittén för innovativ affärsverksamhet för finländska och kinesiska företag som stöds av ANM och Kinas handelsministerium. Under kommittén samlas även sektorvisa arbetsgrupper vars områden för närvarande är energi, ren luft, skog och maritim logistik.

Ytterligare upplysningar:

Riikka Astala - riikka.astala(at)tem.fi
Mikko Puustinen - mikko.puustinen(at)tem.fi 
 

Nyheter