Kina

Arbets- och näringsministeriet främjar tillsammans med andra Team Finland-aktörer företagens internationalisering, export och innovations- och investeringssamarbete mellan Finland och Kina.

Arbets- och näringsministeriet kan med sina egna myndighetskontakter främja och stödja företagens affärsverksamhet i Kina. De viktigaste samarbetsstrukturer på myndighetsnivå som stöder näringslivet är samarbetet med med Kinas handelsministerium (Ministry of Commerce, MOFCOM), vetenskaps- och teknologiministerium (Ministry of Science and Technology, MOST) och National Development and Reform Commission (NDRC).

Ytterligare upplysningar:

Riikka Astala
riikka.astala(at)tem.fi