Kolumner

Företagande allt mer värt att beakta som karriäralternativ för unga – det finns gott om råd och handledning för att starta ett företag

5.9.2022 8.25
Arbetsminister Tuula Haatainen och näringsminister Mika Lintilä
Arbetsminister Tuula Haatainen och näringsminister Mika Lintilä
Att starta eget är för många unga ett sätt att sysselsätta sig och att få göra sådant som de är intresse¬rade av. Företagande är därför allt mer värt att beakta som karriäralternativ för unga. Som före¬tagare får unga möjligheten att självständigt påverka sitt arbete och förtjäna. Dessutom får de friheten att verkställa sina egna idéer. Enligt utredningar som gjorts av Talous ja nuoret TAT anser unga att företagande är väsentligt för välfärden i samhället.

Inflationen behandlar hushållen på olika sätt

23.8.2022 8.07
Elina Pylkkänen
Den galopperande inflationen drabbar alla vars inkomster ökar mindre än vad priserna stiger. De högre priserna påverkar dock på olika sätt personer i olika åldrar och personer som bor på olika håll i Finland. Bland annat de som byter arbetsplats och de som får förmåner kan få åtminstone något slags skydd mot påfrestningarna på grund av inflationen, skriver understatssekreterare Elina Pylkkänen om sysselsättningssiffrorna för juli.

Arbetet med välbefinnande på arbetsplatserna

16.6.2022 11.17
Maija Lyly-Yrjänäinen
Under coronakrisen har känslorna av irritation och energilöshet, koncentrationssvårigheter och mental trötthet vid arbetsdagens början ökat hos löntagarna. Också den fysiska och psykiska återhämtningen från arbetet har försvagats. Arbetsplatserna ligger efter i arbetet med välbefinnande i arbetet, skriver ledande sakkunnig Maija Lyly-Yrjänäinen om resultaten av de undersökningar som gjorts under coronakrisen.

Bra, bättre... hjälp!

24.5.2022 8.11
Understatssekreterare Elina Pylkkänen
Arbetsmarknadsöversikten från april gav goda nyheter om sysselsättningen och antalet lediga jobb. Långtidsarbetslösheten minskar äntligen, men antalet personer som varit arbetslösa i över två år minskar inte. Inte enbart goda utan även dåliga nyheter, skriver understatssekreterare Elina Pylkkänen.

Finland övergår till den nordiska linjen i fråga om sysselsättningstjänster

23.5.2022 8.35
Työministeri Tuula Haatainen.
Työministeri Tuula Haatainen
Som ett led i regeringens sysselsättningsåtgärder reformerar vi sysselsättningstjänsterna. Om vi har som mål en sysselsättningsgrad som är jämförbar med de andra nordiska länderna, finns det skäl för oss att i sysselsättningspolitiken övergå till att utnyttja de metoder som de andra nordiska länderna har använt på ett lyckat sätt. Detta kräver stora reformer av oss, både när det gäller tjänster, arbetssätt och strukturer. Sanna Marins regering arbetar kraftfullt för dessa.

Att frigöra sig från rysk fossilenergi: Det är nödvändigt att utforma EU:s riktlinjer med eftertanke och på ett hållbart sätt

13.5.2022 12.07
Riku Huttunen
Europeiska rådet har fastställt att EU så snabbt som möjligt strävar efter att frigöra sig från beroendet av rysk energi. Dagsaktuella beslut är beslut om sanktioner och inriktning av handeln. På längre sikt styrs investeringarna bland annat av EU:s Fit for 55-paket. Under de närmaste veckorna kommer man att dra upp många långtgående riktlinjer för energipolitiken i Europa.

Framtidens sysselsättnings- och företagstjänster påskyndar en grön omställning

25.4.2022 14.00
Työministeri Tuula Haatainen
Työministeri Tuula Haatainen
Trots att det redan finns många föregångare inom cirkulär ekonomi i Finland, är det klart att vi behöver en omfattande förändring av arbetssätten för att vår tillväxt ska stå på en hållbar grund. Den cirkulära ekonomin kommer att förändra företagens affärsmodeller på ett grundläggande sätt och därigenom också arbetslivet: nya arbetstillfällen uppstår, jobb försvinner och innehållet i många arbeten förändras. I framtiden kommer också sysselsättnings- och företagstjänsterna att svara på denna utmaning.

Våra mätare talar om de kalla och heta yrkena

5.4.2022 8.01
Understatssekreterare Elina Pylkkänen
Värdet på termometern, dvs. resultaten av yrkesbarometern, bör återspeglas i utbildningsanordnarnas undervisningsutbud. Gradtalen i yrkesbarometern bör också följas på hemmaläktarna. Det är viktigt att yrkesbarometerns bedömning når de människor som ska välja yrke eller byta bransch.

Den långsammare ekonomiska tillväxten avhjälper inte bristen på arbetskraft

22.3.2022 8.20
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
Elina Pylkkänen
I februari var antalet lediga jobb rekordstort. Trots att kriget i Ukraina saktar ned den ekonomiska tillväxten, får många investeringar också mer fart. Bristen på arbetskraft och matchningsproblemen på arbetsmarknaden försvinner alltså inte någonstans till följd av krisen, skriver understatssekreterare Elina Pylkkänen. 

Sysselsättningen kan påskyndas genom offentliga upphandlingar

2.3.2022 11.15
Päivi Haavisto-Vuori
Rätt så ofta är målet med projekt för främjande av sysselsättningen att göra förslag till ändringar i lagstiftningen. I programmet för påskyndande av sysselsättningen genom upphandling är det tvärtom: det finns redan bestämmelser som gör verksamheten möjlig. Bestämmelserna utnyttjas dock inte i en tillräcklig utsträckning.

Det finns arbetskraft och kompetenta personer - enligt arbetsgivare är partiell arbetsförmåga allt oftare en möjlighet

23.2.2022 11.35
erityisasiantuntija Jenni Wessman
Vet du vad som avses med anpassad arbetsförmåga? Det är en term som obemärkt håller på att integreras för användning av sakkunniga som bedriver sektorsövergripande arbete inom arbets- och näringstjänsterna.

Vad består de lediga platserna av?

22.2.2022 8.23
Bristen på arbetskraft drabbar både företag och medborgare. Köerna till tjänster blir längre och företagen förlorar omsättning. Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt finns det nu fler lediga jobb än någonsin tidigare, skriver understatssekreterare Elina Pylkkänen.

Partiellt arbetsföra behövs på arbetsmarknaden

16.2.2022 10.58
Työministeri Tuula Haatainen
Åtgärderna inom det omfattande programmet för arbetsförmåga stöder sysselsättningen av partiellt arbetsföra på många olika sätt. Förutom att främja arbetsförmågan krävs det en rad politiska åtgärder och en ökad medvetenhet bland arbetsgivarna om stödet för att öka sysselsättningen av partiellt arbetsföra.

Reformen av upphandlingslagen syftar till mer ansvarsfull offentlig upphandling

4.2.2022 15.56
Arbetsminister Tuula Haatainen ska föra ett reformpaket som gäller upphandlingslagen till riksdagen under vårsessionen 2022.

Överföringen av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna svarar mot kraven på en reform av sysselsättningstjänsterna

26.1.2022 9.53
Arbetsminister Tuula Haatainen
Arbetsminister Tuula Haatainen
Avsikten är att överföra arbets- och näringstjänsterna till kommunerna under år 2024. Regeringens riktlinje har att göra med regeringsprogrammets sysselsättningsmål och stärkandet av kommunernas ansvar för sysselsättningstjänsterna. Reformen påverkar i stor utsträckning både arbets- och näringsbyråernas och kommunernas arbetstagare och uppgifter, skriver arbetsminister Tuula Haatainen.

Att hjälpa unga in i arbetslivet är den bästa tillväxtpolitiken

25.1.2022 8.23
Elina Pylkkänen
Vertailevat kansainväliset tilastot kertovat, että korkein työllisyysaste saavutetaan ikäluokassa 25–54-vuotiaat. Tätä ikäkautta kutsutaankin parhaaksi työiäksi (prime age workers). Parhaassa työiässä olevien työllisyys heittelehtii kaikkein vähiten talouden suhdanteiden mukaan, kun nuoremmat ja vanhemmat ryhmät näyttäisivät sen sijaan olevan työmarkkinoiden joustava puskuri. Ilmiö näkyy myös TEMin tuoreissa työllisyysluvuissa, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.

Den sociala ekonomin kan skapa hållbar välfärd både i Finland och i hela Europa

12.1.2022 11.52
Kuvassa on työmarkkinaneuvos Tuija Oivo
Tuija Oivo
Europeiska kommissionen vill öka möjligheterna till framgång för den sociala ekonomin i Europa. Bakgrunden till kommissionens motiv är nyttan av den sociala ekonomin med tanke på både ekonomin och sysselsättningen. Kommissionen offentliggjorde sitt initiativ till handlingsplan för den sociala ekonomin den 9 december 2021.

Covid-19-pandemin förnyar arbetsmarknaden effektivast

21.12.2021 8.25
Bild av Elina Pylkkänen och text: Corona-pandemin förnyar världen snabbare än någon regering
Elina Pylkkänen
Trots att pandemin fick ner oss på golvet, håller vi på att komma på fötter igen ganska snabbt. Det är lugnande att läsa sysselsättningsöversikten för november som visar att vi börjar få bukt med arbetslösheten. Såväl antalet arbetslösa arbetssökande som långtidsarbetslösa sjunker samtidigt som antalet lediga arbetsplatser ökar, skriver understatssekreterare Elina Pylkkänen.

För att förbättra matchningen behövs intelligens och artificiell intelligens

23.11.2021 8.54
Bild av Elina Pylkkänen.
Elina Pylkkänen
I fortsättningen behövs det ännu mer avancerade digilösningar som gör det möjligt att samla mer detaljerad information av de arbetssökande och i realtid uppdaterar uppgifter om antalet lediga jobb och om exakta beskrivningar. Digitala plattformar och artificiell intelligens skulle kunna hantera inriktningsförslag på ett kostnadseffektivt sätt för oss.    

En gemensam resa mot framtidens arbets- och näringstjänster

22.11.2021 14.02
Överdirektör Marja-Riitta Pihlman
Överdirektör Marja-Riitta Pihlman
Vid sin halvtidsöversyn våren 2021 beslutade regeringen att överföra arbets- och näringstjänsterna från staten till kommunerna under 2024. Detta är en historiskt stor reform som direkt berör tusentals statliga och kommunala experter och deras uppgifter.