Samarbete mellan kommunens, arbets - och näringstjänsternas och näringslivets aktörer

Genom att snabbt styra personer som får internationellt skydd och som är i arbetsför ålder till arbets- och näringstjänsterna främjar man deras sysselsättning. Personer som får internationellt skydd och som beviljats uppehållstillstånd kan hänvisas till arbets- och näringstjänsterna i samband med att de flyttas från flyktingförläggningen till kommunen.

I enlighet med integrationslagen erbjuder arbets- och näringsbyrån tjänster som riktas till invandrare, bl.a. inledande kartläggningar, utarbetande av integrationsplaner samt integrationsutbildning. Dessutom har personer som får internationellt skydd även tillgång till alla arbetskrafts- och företagstjänster samt tjänster som stöder placering i arbete som ingår i arbets- och näringsbyråns serviceutbudi enlighet med personens servicebehov. Arbets- och näringsbyråns service grundar sig på tre servicelinjer som alla även betjänar personer som får internationellt skydd i enlighet med deras servicebehov.

Kommunerna och arbets- och näringsbyråerna kan även tillsammans ordna olika evenemang och utbildningar som hjälper flyktingar att komma in i arbetslivet. Dessa kan till exempel vara evenemang som sammanför aktörer inom näringslivet och personer som söker arbete. Dessutom lönar det sig att beakta verksamhet som stöder sysselsättningen som erbjuds av organisationer, företag och andra aktörer i regionen. Till exempel organisationer kan erbjuda olika kurser och mentorverksamhet.

Det är viktigt att inkludera aktörerna inom regionens näringsliv i integrationsarbetet. Samarbete mellan kommunen, arbets- och näringstjänsterna och näringslivet påskyndar integrationsstigarna och gör dem smidigare samt erbjuder möjligheter för personer som får internationellt skydd att lyfta fram sin kompetens.

Läs mer om tväradministrativt samarbete (integration.fi).