En aktiv kommunikati on gör motta gandet och integrationen smidigare

En öppen och aktiv kommunikation är viktig med tanke på förflyttningen till och bosättningen i kommunen, eftersom spridningen av information både stöder styrningen till rätt tjänster och främjar goda etniska förhållanden.

I kommunikationen beträffande mottagande och integration av flyktingar bör man förutom nykomlingarna även beakta övriga målgrupper, i synnerhet övriga kommuninvånare samt yrkespersoner som möter invandrare i sitt arbete. Det är viktigt att basera kommunikationen på fakta och främja växelverkan till exempel genom diskussionstillfällen.

Invandrarna behöver aktuell information om kommunens tjänster i integrationens inledande skede, ofta på sitt eget språk. Ett bra verktyg för kommunens invandrarkommunikation är till exempel webbplatsen infopankki.fi. Stöd för professionell kommunikation erbjuds på webbplatsen för arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integrationsfrämjande integration.fi.