Kommunplatserna stöder en behärskad förflyttning till kommunerna

Då personer som får internationellt skydd flyttar till kommunen strävar man till att beakta personens servicebehov, utbildnings- och arbetsmöjligheter samt boende-, arbets- och utbildningssituationen i målkommunen. Kommunerna kan komma överens om kommunplatser med närings-, trafik- och miljöcentralerna, d.v.s. NTM-centralerna, och på basis av dessa fattar NTM-centralerna beslut om placeringen i kommunerna.

Under NTM-centralerna fungerar samarbetsgrupper där representanter från bland annat kommunerna, flyktingförläggningarna och regionens övriga viktiga aktörer ingår. Genom samarbetsgruppen kan man beakta kommunernas och regionens näringslivs behov då personer tilldelas kommunplatser och då personer som flyttar assisterat styrs till kommunen.

För personer som får internationellt skydd är en flytt till kommunen där flyktingförläggningen ligger eller en19-Kuntapaikat1-sve närliggande kommun ofta ett bra alternativ, eftersom de kanske redan blivit bekanta med området och dess nätverk.

Då det finns tillgängliga kommunplatser i hela landet kan myndigheterna styra personer som får internationellt skydd till flyktingförläggningens och dess närområdes kommuner så att de fördelas jämnt i hela Finland på ett sätt som beaktar både flyktingens och regionens behov. På det här viset placeras inte personer som får internationellt skydd endast i de största städerna eller tillväxtcentrumen. Detta gör det lättare att hitta bostad och förhindrar att integrationstjänsterna stockar sig.

En snabb förflyttning från flyktingförläggningarna till kommunerna gagnar inte endast personen som får internationellt skydd, utan även hela samhället, eftersom integrationen inleds snabbt. Därtill  kostar det att ha personer som fått uppehållstillstånd att vänta på flyktingförläggningarna. Dessutom ökar mottagandet av personer som får internationellt skydd kommunens invånarantal och hämtar folk i arbetsför ålder till kommunen.

Läs mer om kommunplatserna (integration.fi).