Kompetenscentret för impact-investeringar 

Kompetenscentret för impact-investeringar har som främsta uppgift att bistå offentliga förvaltningen vid upphandling av samhällelig påverkan, med andra ord av det slutliga resultatet. 

Kompetenscentret samarbetar också med andra centrala aktörer inom investering med samhällseffekt, såsom investerare och serviceleverantörer, för att öka marknaden för impact-investeringar.

Fr.o.m. 1.4.2022 fortsätter kompetenscentret sitt arbete som en del av verksamheten vid statens bolag för hållbar utveckling Motiva.