Kompetenscentret för impact-investeringar 

Kompetenscentret för impact-investeringar har som främsta uppgift att bistå offentliga förvaltningen vid upphandling av samhällelig påverkan, med andra ord av det slutliga resultatet. Kompetenscentret för impact-investeringar inledde verksamheten i januari 2020. Kompetenscentret är förlagt till arbets- och näringsministeriet men det betjänar hela offentliga sektorn.

Kompetenscentret samarbetar också med andra centrala aktörer inom investering med samhällseffekt, såsom investerare och serviceleverantörer, för att öka marknaden för impact-investeringar.