Kompetenscentret för impact-investeringar 

Kompetenscentret för impact-investeringar har som främsta uppgift att bistå offentliga förvaltningen vid upphandling av samhällelig påverkan, med andra ord av det slutliga resultatet. Ett instrument för detta är SIB, det vill säga resultatbaserade finansieringsavtal.

Kompetenscentret för impact-investeringar inledde verksamheten i januari 2020. Kompetenscentret är förlagt till arbets- och näringsministeriet men det betjänar hela offentliga sektorn.

Det väsentliga är att offentliga sektorn fastställer det resultat som önskas – inte hur detta resultat ska erhållas – och betalar endast om resultaten nås och verifieras. På så sätt kan man få fram nya och effektiva verksamhetssätt.

Genom att upphandling fokuseras på proaktiva och preventiva insatser är det möjligt att förebygga problem för människor och miljön och att spara offentliga medel.

Påverkan i stället för prestationer

Kompetenscentret hjälper offentliga organisationer dels att identifiera när de bör tänka på att upphandla samhällelig påverkan, dels att bedöma vilken välfärd och ekonomisk nytta upphandlingen kan ge.

Dessa simuleringar av samhällsnyttan förutsätter mångsidig förståelse för den aktuella problematiken, inklusive de underliggande orsakerna och de ändringar som behövs för att avhjälpa dem. Den offentliga sektorn kan sedan fastställa belöningen som betalas för de erhållna resultaten samt mätarna som används för att verifiera utfallet.

Stöd till hela marknaden av impact-investering

Trots att kompetenscentret främst ska stödja den offentliga sektorn vid upphandling av samhällelig påverkan samarbetar det också med andra centrala aktörer inom investering med samhällseffekt, såsom investerare och serviceleverantörer, för att öka marknaden för impact-investeringar.