Vilka konsekvenser har slutet på övergångsperioden för medborgarna

// Uppgifterna på webbplatsen kommer att uppdateras inom kort //

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan Storbritannien) trädde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020. Övergångsperioden i utträdesavtalet upphör den 31 december 2020. Den fria rörligheten i EU, som iakttas ända till slutet av övergångsperioden, upphör också. Samtidigt upphör friheten att tillhandahålla tjänster inom EU och den temporära stationeringen av arbetstagare i Finland som har skett inom ramen för denna frihet.

I utträdesavtalet finns föreskrifter om medborgarnas rättigheter. Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar, oavsett medborgarskap, som vistas i Finland innan övergångsperioden upphör och fortsätter vistas i Finland efter att övergångsperioden har upphört ska ansöka om uppehållsrätt som avses i utträdesavtalet. Då bestäms rättigheterna enligt vad som bestämts i utträdesavtalet. Mer information finns på statsrådets kanslis webbsidor.

När det gäller den fria rörligheten av arbetskraft leder slutet på övergångsperioden till att brittiska medborgare vid det slutgiltiga ikraftträdandet av brexit omvandlas till tredjelandsmedborgare som i fråga om rätt att vistas och rätt att arbeta i Finland samt likabehandling inte längre omfattas av EU:s lagstiftning om fri rörlighet utan av EU:s invandringsdirektiv och av den nationella lagstiftningen.

Den fria rörligheten för brittiska företagare eller självständiga yrkesutövare inom EU-området upphör också.

Brittiska medborgare bosatta i Finland ska ansöka om uppehållsrätt

I Finland berörs de cirka 5 000 brittiska medborgare som är bosatta i Finland av att övergångsperioden upphör. Utträdesavtalet garanterar deras rättigheter förutsatt att de ansöker om uppehållsrätt som avses i utträdesavtalet. Närmare bestämmelser om förfaranden och tidsfrister i samband med ansökan om uppehållsrätt finns i lagen om genomförande av vissa bestämmelser om uppehållsrätt i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (666/2020) som trädde i kraft den 1 oktober 2020.

I lagen bestäms att:

  • den uppehållsrätt som baseras på unionsrätten ska bytas mot uppehållsrätt som avses i utträdesavtalet genom en ansökan som lämnas in till Migrationsverket och
  • ansökan om uppehållsrätt ska lämnas in senast den 30 september 2021.

Brittiska medborgare uppmanas att lämna ansökan om uppehållsrätt som avses i utträdesavtalet till Migrationsverket senast den 30 september 2021. När uppehållsrätten bytts varar den livet ut. För att uppvisa uppehållsrätt utfärdas ett uppehållstillståndskort som ska förnyas vart femte år. Brittiska medborgare som bor i Finland enligt de rättigheter som avses i utträdesavtalet kan fortsätta vistas, arbeta och studera samt ta del av förmåner när det gäller social trygghet. De ska behandlas jämlikt på arbetsmarknaden och inom arbetskraftsservicen.

Efter övergångsperioden är Storbritannien helt och hållet ett tredje land och den fria rörligheten upphör. Brittiska medborgare blir tredjelandsmedborgare. Efter övergångsperioden förutsätts uppehållstillstånd för brittiska medborgare som ska vistas och arbeta i Finland samt uppehållstillstånd för företagare för att bedriva företagsverksamhet.

Arbetsgivare bör observera:

  • arbetsgivare kan försäkra sig om att en arbetstagare har uppehållsrätt som avses i utträdesavtalet genom att be arbetstagaren visa upp ett uppehållstillståndskort där det finns en notering om utträdesavtalet.
  • arbetsgivare kan försäkra sig om att en brittisk medborgare har rätt att arbeta i Finland som utlänningslagen förutsätter genom att be arbetstagaren ge en redogörelse för ett uppehållstillstånd som rätten att arbeta i Finland grundar sig på.

Mer information:

Migrationsverket: Aktuellt om brexit

Inrikesministeriet: Följderna av brexit inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Konsumentfrågor

Konkurrens- och konsumentverket har i samarbete med Konsument Europa sammanställt en broschyr om konsumentens rättigheter, särskilt i händelse av ett avtalslöst brexit. Brexit utan avtal påverkar i synnerhet de konsumenträttigheter som gäller resande och näthandel på flera sätt. I broschyren finns också information om var konsumenter får hjälp i frågor som gäller konsumenträttigheter i anslutning till brexit.

Broschyren finns på Konkurrens- och konsumentverkets webbsidor 

EURES

Förenade kungariket faller på grund av brexit ur EURES-nätverket för offentlig arbetsförmedlingsservice. Brittiska medborgare bosatta i Finland behåller genom en särskild lag rätten att arbeta och rätten till likvärdig behandling på arbetsmarknaden samt i arbetskraftservicen enligt den fria rörligheten när de vistas i Finland, men de omfattas inte längre av den fria rörligheten mellan EU-länderna.

De brittiska medborgare som bor lagligt i Finland får använda sig av det finländska EURES-nätverkets tjänster till den del dessa också kan användas av övriga tredjelandsmedborgare.

EURES – Den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet