Konsekvenser för medborgarna

När det gäller den fria rörligheten av arbetskraft leder ”hård brexit” till att  medborgare i Förenade kungariket vid ikraftträdandet av brexit omvandlas till tredjelandsmedborgare som i fråga om rätt att vistas och rätt att arbeta i Finland samt lika behandling inte längre omfattas av EU:s lagstiftning om fri rörlighet utan av EU:s s.k. invandringsdirektiv och av den nationella lagstiftningen i Finland.

Den fria rörligheten för brittiska företagare eller självständiga yrkesutövare inom EU-området upphör också.

Brittiska medborgare som är bosatta i Finland ska registrera sig före utträdet

I Finland berörs de cirka 5 000 brittiska medborgare som är bosatta i Finland av avtalslös brexit. För deras del har republikens president på föredragning från statsrådet den 29 mars 2019 stadfäst en speciallag som tryggar registrerade brittiska medborgares uppehållsrätt i Finland fram till 2020.

Speciallagen tillämpas på brittiska medborgare (och deras familjemedlemmar)

  • som anlänt till Finland före Storbritanniens utträde ur EU utan avtal och
  • som har registrerat sin uppehållsrätti Finland eller har lämnat in en registreringsansökan före Storbritanniens utträde.

Brittiska medborgare uppmanas nu att registrera sin uppehållsrätt i Finland så snart som möjligt hos Migrationsverket, eftersom sådana brittiska medborgare som bor i Finland och som har registrerat sig får fortsätta att vistas, bo, arbeta och studera i Finland och har rätt till förmåner som gäller social trygghet fram till utgången av 2020.

Efter den dag då Storbritannien träder ut ur EU blir landet s.k. tredjeland och dess medborgare blir tredjelandsmedborgare. Efter utträdesdagen ska de medborgare i Storbritannien som anländer till Finland ha ett uppehållstillstånd för att kunna vistas och arbeta här. Detsamma gäller också för sådana brittiska medborgare som vistats i Finland redan före utträdesdagen och som låtit bli att registrera sig.

Om brexit sker utan något utträdesavtal,

  • kan en arbetsgivare på det sätt som utlänningslagen förutsätter försäkra sig om att en medborgare i Storbritannien har rätt att arbeta i Finland genom att av arbetstagaren begära en utredning om registrerad uppehållsrätt, om det är fråga om en medborgare i Storbritannien som vistats i Finland redan före utträdesdagen.
  • Om en brittisk medborgare som vistas i Finland inte har registrerat någon uppehållsrätt före utträdesdagen, behöver han eller hon ett uppehållstillstånd för att kunna arbeta eller ett uppehållstillstånd för företagare.

För att en person som anlänt till Finland efter utträdesdagen ska kunna arbeta här, krävs ett uppehållstillstånd som berättigar till arbete.

Länkar

Migrationsverket: Brexit ska inte ske förrän den 12 april – uppehållsrätten för de britter som registrerat sig säkerställs till utgången av 2020 (29.3.2019)

Inrikesministeriet: Uppehållsrätten för de britter som registrerat sig säkerställs till utgången av 2020 (28.3.2019)                  

Konsumentfrågor

Konkurrens- och konsumentsverket (KKV) har i samarbete med det europeiska konsumentcentrumet utarbetat ett informationspaket om konsumenträttigheter, särskilt i brexit. Avtalslösa brexit skulle ha ett antal konsekvenser, särskilt för konsumenträttigheter i samband med resor och online-inköp. I informationspaketet beskrivs också vilka myndigheter som kan hjälpa dig att dela dina brexit ämnen i konsumenträttigheter.

Informationspaket finns på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats (på finska)

EURES

Storbritannien ska inte längre tillhöra EURES-nätverket för offentlig  arbetsförmedlingsservice. Rätten till fri rörlighet för de brittiska medborgare som är bosatta i Finland påverkas inte av den särskilda lagen om deras rätt till vistelse och arbete i Finland, eftersom lagen tillämpas endast i Finland. De brittiska medborgare som bor lagligt i Finland får använda sig av det finländska EURES-nätverkets tjänster till den delen dessa kan användas också av övriga tredjelandsmedborgare.

EURES