Delegationen för ekonomihantering

Delegationen för ekonomihantering arbetar för att förbättra kunskaperna i ekonomi och främja samarbetet mellan olika aktörer. Delegationen finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet.

Statsrådet tillsätter delegationen för fyra år i sänder.

Delegationen för ekonomihantering har till uppgift att

  1. främja kunskaperna, fostran och forskning i ekonomihantering samt utvecklandet av den ekonomiska rådgivningen,
  2. stödja och främja samarbetet mellan myndigheter och andra aktörer vid utvecklandet av ekonomihanteringen och förebyggandet av överskuldsättning,
  3. sörja för att upplysnings- och rådgivningsmaterial med anknytning till ekonomihanteringen finns tillgängligt,
  4. inleda planeringen av innehållet i en examen i ekonomihantering, samt
  5. på andra motsvarande sätt främja ekonomihanteringen i samhället.

Delegationen för ekonomihantering (på finska)

Ytterligare information: eeva-liisa.koltta-sarkanen(at)tem.fi