Konsumenternas ekonomi

Man kan inte konsumera mer än vad man har pengar till. Om man räknar ihop sina nettoinkomster – t.ex. lön, arvoden, pension, kapitalinkomster, barnbidrag, bostadsbidrag, arbetsmarknadsstöd eller studiepenning – får man reda på hur mycket pengar man kan använda utan att bli skuldsatt.  När man reder ut sina utgifter bör man också komma ihåg skulderna.

Om man har betalningssvårigheter eller problem med skötseln av skulderna lönar det sig att genast ta tag i saken. Man behöver inte nödvändigtvis göra avkall på livskvaliteten. Att vara tvungen att skära ner på utgifterna innebär inte automatiskt  att man t.ex. är tvungen att äta sämre eller ensidigare kost.

Planering av den egna ekonomin kan i själva verket hjälpa till att sätta saker och ting i prioritetsordning. Att konsumera mindre är för många också ett etiskt val som tar hänsyn till miljön och hållbar utveckling.

Att låna pengar eller köpa på kredit innebär inte att inkomsterna ökar. Tvärtom är dessa också utgifter som senare måste betalas med hjälp av inkomsterna.

I anslutning till arbets- och näringsministeriet finns en delegation för ekonomihantering som är till för att förbättra kunskaperna om ekonomin och främja samarbetet mellan olika aktörer.

Ytterligare information: eeva-liisa.koltta-sarkanen(at)tem.fi