Kontaktuppgifter till samarbetsombudsmannens byrå

 

Joel Salminen, samarbetsombudsman
tfn 029 504 7055

Katri Pöllänen, jurist
tfn 029 506 4221

Minja Merk, jurist
tfn. 029 504 7169

Ilkka Ruponen, sakkunnig
tfn 029 504 7061

E-post:

yhteistoiminta-asiamies(at)gov.fi

 

Byråns postadress:

Samarbetsombudsmannens byrå
Arbets- och näringsministeriet
PB 32
00023 STATSRÅDET