Kontaktuppgifter till samarbetsombudsmannens byrå

 

Joel Salminen, samarbetsombudsman
tfn 029 504 7055

Silja Vainio, jurist
tfn 029 506 4184

Katri Pöllänen, jurist
tfn 029 506 4221

Minja Merk, jurist
tfn. 029 504 7169

Heli Tikkanen, jurist
tfn 029 504 7147
 

E-post:

yhteistoiminta-asiamies(at)tem.fi

fornamn.efternamn(at)tem.fi

Byråns postadress:

Samarbetsombudsmannens byrå
Arbets- och näringsministeriet
PB 32
00023 STATSRÅDET

Dokument som gäller personalfondsärenden sänds till registratorskontoret på följande adress:
Arbets- och näringsministeriet

Registratorskontoret
PB 32
00023 STATSRÅDET

eller per e-post till kirjaamo(at)tem.fi.