Kostnader för utbetalning av utkomststöd ersätts

Medan integrationsplanen är i kraft betalas arbetslöshetsförmån eller utkomststöd till invandraren. Rätten till arbetslöshetsförmån bestäms enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Kommunen ersätts för de kostnader som utkomststödet orsakat i tre år.

Läs mer om ersättningar till kommunerna (integration.fi).