Personer som anländer via vida rebosättningsprocessen, d.v.s. kvotflyktingar

En del av flyktingarna har lämnat sitt bostadsområde eller hemland och rest till ett annat land eller område där de inte kan stanna. De behöver vidarebosättning. Finland deltar i vidarebosättningen och tar emot personer som FN:s flyktingorganisation UNHCR definierat som flyktingar och föreslagit för Finland. Endast en liten del av flyktingarna vidarebosätts i ett annat land.

För att välja kvotflyktingar görs urvalsresor under vilka Finlands representanter intervjuar personer som UNHCR föreslagit för Finland. På basis av intervjuerna och övriga dokument fattar Migrationsverket beslutet om vilka personer som väljs som kvotflyktingar.

Kvotflyktingarna anländer direkt i kommunerna. NTM-centralerna kommer tillsammans med kommunerna överens om kvotflyktingarnas ankomst till kommunplatser som fastställts på förhand. Kommunerna delges på förhand så mycket information som möjligt som samlades på urvalsresan, och på basis av denna information kan kommunerna förbereda sig på mottagandet och på att ordna integrationstjänster i kommunen.

 

Läs mer om kvotflyktingar (integration.fi).