I Kyrkslätt uppskattas flyktingarnas egen aktivite

I Kyrkslätt kommun som ligger i Nyland grundade man hösten 2015 två flyktingförläggningar för asylsökande i rekordtakt. I förläggningarna, som upprätthålls av Finlands Röda Kors, inkvarterades totalt ca 600 personer.

Enligt chef för socialarbete Sirkku Pekkarinen-Keto i Kyrkslätt som har 38 000 invånare, finns det förståelsen för att kommunen måste göra sitt för världens humanitära läge.

– Ganska många här förstår att Finland ingått internationella avtal om att ta emot flyktingar. Många kan även se att om man sköter integrationen väl så blir dessa människor bra arbetskraft. De för även med sig glädje och livar upp livet i kommunen. Man önskar att flyktingarna ska flytta från flyktingförläggningarna och bli kommuninvånare.

Enligt Pekkarinen-Keto har integrationens början fungerat väl för dem som tidigare stannat i kommunen.

Organisationernas och invånarnas stöd har varit oumbärligt

Hittills har invandrararbetets resurser varit ganska små: en enda socialarbetare har ansvarat för invandrarfrågor. Nu kommer man eventuellt att anställa en till socialhandledare och en socialarbetare för invandrare. Man har erbjudits oumbärlig hjälp från regionens organisationer och invånare, som bland annat ordnat biståndsjippon. Enligt Pekkarinen-Keto önskade man i kommunen att anslagen för flyktingarnas hälsovårdstjänster skulle ökas, men det har man inte kunnat göra på grund av kommunens ekonomiska läge. Hittills har man dock inte behövt tilläggstjänster. I Kyrkslätt finns det 18 personer som har fått uppehållstillstånd i år.

– Våra 18 unga irakiska och syriska män är friska unga män som är mycket ivriga att börja ett nytt liv i Finland. Vi har inte behövt några särskilda tilläggstjänster. Om kommunerna är rädda för hurdana människor det är som kommer och om alla kostnader kommer att falla på kommunens axlar, så berättar våra erfarenheter att de som kommer från flyktingförläggningarna är mycket aktiva och självständiga människor som klarar sig själva.

Att integrera nya kommuninvånare är i allas fördel

Följande uppgift i Kyrkslätt är att hitta bostäder och arbetsplatser till de flyktingarna som stannar kvar i kommunen. För att hitta bostäder börjar man bland annat samarbeta med Y-säätiö och Kyrkslätts Hyresbostäder Ab. Tillsammans med kommunens arbets- och näringsbyrå förhandlar man bland annat om språkutbildningar och arbetsprövningsplatser. Enligt Pekkarinen-Keto är det i allas fördel att de nya kommuninvånarna integreras och blir en del av samhället.

– Människors attityder och åsikter förändras endast genom praktisk erfarenhet och möten. Då man lär känna en invandrare som en arbetskompis eller en granne så märker man att vi alla är vanliga människor.