Lagar och internationella avtal

Invandringen och integrationen regleras i Finland genom olika lagar. Lagstiftningen om invandringen bygger på internationella människorättskonventioner som är bindande för Finland. De viktigaste av dessa konventioner är

  • Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
  • konventionen mot tortyr
  • konventionen om barnets rättigheter
  • flyktingkonventionen.

Läs mer om lagstiftning hos integration.fi.