Lagstiftningsplanen 2015—2019

 

För att säkerställa lagberedningens öppenhet och genomsynlighet har man vid arbets- och näringsministeriet upprättat en lagstiftningsplan. Planen innehåller uppgifter om de regeringspropositioner som planeras bli lämnade från arbets- och näringsministeriet till riksdagen under den pågående regeringsperioden.

Lagstiftningsplanens struktur

I planen har regeringspropositionerna grupperats årsvis, dvs. enligt de år som propositionerna planeras bli lämnade.

För varje lagstiftningsprojekt innehåller planen dessutom

  • namnet på regeringspropositionen eller lagstiftningsprojektet,
  • en kort beskrivning av innehållet,
  • lagstiftningsprojektets viktigaste samband med t.ex. ett direktiv eller en internationell konvention, budgetpropositionen eller genomförandet av regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering,
  • uppgift om den ansvarige lagberedaren.

Närmare information om innehållet i vart och ett av lagstiftningsprojekten kan fås av statsrådets projektregister (HARE) samt av den ansvarige lagberedaren.

Statsrådets projektregister (på finska)
 

Ytterligare upplysningar om lagstiftningsplanen lämnas av lagstiftningsdirektör Pasi Järvinen.

Arbets- och näringsministeriets e-postadresser har formen [email protected]