Landskapsreformen och tillväxttjänstreformen

Landskaps- och vårdreformens och tillväxttjänstreformens planerande och verkställande har avbrutits den 8.3.2019.

Regeringens landskaps- och vårdreform avvecklas kontrollerat - det arbete som gjorts kan utnyttjas
 

Landskapsreformen innebär en omfattande förändring i förvaltningen, verksamhetssätten och aktörernas roller. I och med reformen börjar landskapsförbundens uppgifter, merparten av NTM-centralernas uppgifter och arbets- och näringstjänsternas uppgifter från ingången av 2020 omfattas av de nya landskapens organiseringsansvar. De nya självstyrande landskapen kommer framöver att utgöra en helt ny förvaltningsnivå i Finland.

Samtidigt genomförs en omfattande tillväxttjänstreform i och med att de nuvarande arbets-, närings och företagstjänsterna slås ihop till tillväxttjänster och produktionen öppnas för konkurrens. Landskapen ska i fortsättningen också ansvara för regionutvecklingen.

Arbets- och näringsministeriet har berett reformen och den lag som ansluter sig till reformen i samarbete med de aktörer som är centrala. Genom lagen samordnas regionutvecklingssystemet och tillväxttjänsterna med systemet med självstyrande landskap. En lagberedningsgrupp och en styrgrupp har tillsatts för beredningen av lagstiftningen om regionutvecklingssystemet och tillväxttjänsterna.