Övergripande arkitektur och specificerande målarkitektur för tillväxttjänsterna

Den övergripande arkitekturen för tillväxttjänsterna strukturerar upp den riksomfattande verksamhetsmodellen för tillväxttjänsterna för att stödja pågående och framtida utvecklingsarbete. Syftet med den övergripande arkitekturen är att bilda en sådan gemensam helhetsbild av landskapets strukturer och funktioner med anknytning till tillväxttjänsterna som behövs för beredningen av tillväxttjänstreformen och landskapsreformen. 

Den övergripande arkitekturen för tillväxttjänsterna omfattar både de riksomfattande tillväxttjänsterna och landskapens tillväxttjänster.

Tillväxttjänsternas ekosystem utgörs av två delekosystem:

  • Ekosystemet för sysselsättning och rekrytering
  • Ekosystemet för näringsverksamhet

Arkitekturaspekterna avgränsas för närvarande till verksamhetsarkitektur och bestämningar på principnivå. Även vissa delområden av informationsarkitekturen har beskrivits för att komplettera verksamhetsarkitekturen. Beskrivningen av den övergripande arkitekturen för tillväxttjänsterna har utarbetats som målbild för den etablerade fasen och för att stödja t.ex. uppbyggnaden av de riksomfattande tillväxttjänsterna och landskapens tillväxttjänster samt utvecklandet av de elektroniska tjänsterna. Helheten beskrivs utifrån nuvarande antaganden samt på basis av redan fattade beslut.

Beskrivningarna av den övergripande arkitekturen kompletteras och specificeras i takt med att beredningen av tillväxttjänstreformen framskrider.

Målarkitekturen för styrningen av produktionen av tillväxttjänsterna är den första målarkitektur som specificerar den övergripande arkitekturen för tillväxttjänsterna.

Ytterligare upplysningar fås av
Sirpa Alitalo, sirpa.alitalo(at)tem.fi, tfn 0295 063 680
Päivi Tommila, paivi.tommila(at)tem.fi, tfn 0295 063 535

Rapport om den övergripande arkitekturen för tillväxttjänsterna  (på finska)

Presentation av den övergripande arkitekturen för tillväxttjänsterna  (på finska)

Målarkitektur för styrningen av tjänsteproduktionen (på finska) Målarkitektur för styrningen av tjänsteproduktionen