Mänttä-Vilppula tänker stoppa befolkningsminskningen genom integration

I Mänttä-Vilppula har man beslutat sig för att stanna upp utflyttningsöverskottet genom att locka flyktingar som beviljats uppehållstillstånd att stanna som invånare i staden. Om invandrarna stannar kan man även bevara tjänster för övriga kommuninvånare.

Mänttä-Vilppulas samordnare för invandrartjänster Mervi Minni har bråttom. Under de senaste åren har denna stad med 11 000 invånare fått tiotals nya invånare, och det ingår i Minnis arbetsbeskrivning att hjälpa dem att komma igång med sitt nya liv. Enligt Minni inleddes integrationsarbetet för tre år sedan nästan från noll.

– De lokala myndigheterna visste ingenting om ämnet, eftersom man inte hade tidigare erfarenhet. Allt var nytt, inklusive utarbetandet av en integrationsplan. Till slut fick man svar på frågorna, men det finns ännu mycket att lära sig.

Mänttä-Vilppula satsar på inledande tjänster

Staden vill satsa på inledande tjänster för invandrare. Detta ökar sannolikheten för att de nya invånarna stannar i kommunen.

– Klientrelationen inleds vanligen med att en invånare får uppehållstillstånd och hen styrs från flyktingförläggningen till mig. Tillsammans sköter vi till exempel ansökan om bostadsstöd, hemförsäkringar, främlingspass och bankkonton. Vi söker möbler till invånarens hem och går igenom grunderna för boendet – så här fungerar ugnen och allt annat. Vi anser att all hjälp och allt stöd har främjat kundernas integration och att de stannat här, samt andra människors positiva inställning. Man försöker få kunden att snabbt bli självständig och delta i samhällets aktiviteter.

– Jag försöker hela tiden hjälpa dem att bli självständiga och se till att de inte längre behöver mig. Jag gör ingenting färdigt för kunderna, utan vi fyller till exempel i alla blanketter tillsammans så att de i fortsättningen kan göra det själv. Samtidigt lär de sig grunderna i finska.

Utbildning ordnas genom kommunsamarbete

Mänttä-Vilppula har som mål att i synnerhet integrera minderåriga flyktingar som kommuninvånare. Om man lyckas få ungdomarna att slå ner rötter i regionen kunde de bli bra arbetskraft för kommunen i framtiden.

Då man ordnar språkundervisning för invandrare uppfylls inte alltid minimiantalet deltagare som behövs för att utbildningen ska ordnas. Därför har man nu börjat samarbeta med närliggande Ruovesi. I diskussionerna har även representanter för grannkommunerna, utbildningssamkommuner och näringslivet deltagit. För att öka gruppstorlekarna har staden även funderat på att inkludera kommuninvånare i flyktingungdomarnas grupp.

– Om man slog ihop majoritetsbefolkningen och invandrare i samma grupp skulle även personerna med invandrarbakgrund lära sig språket snabbare, tycker Minni.

Nya invånare räddar kommunala tjänster

Enligt Minni medför integrationen även konkret nytta för övriga kommuninvånare.

– Den internationella kundkretsen behöver de tjänster som redan erbjuds i staden, och därför skulle vi kunna behålla till exempel polisens, FPA:s och magistratens kanslier samt trygga kollektivtrafiken. Här finns tomma bostäder, så nya invånare leder till hyresintäkter för både Koskelantalot Oy och för privata hyresvärdar, och regionens butiker får den köpkraft de saknat.

I framtiden skulle staden vilja utnyttja det kulturkapital och de språkkunskaper som invånarna med invandrarbakgrund har till exempel för internationalisering och för att uppliva kulturlivet. Hon uppmuntrar även andra kommuner.

– Här erbjuds helt enorma möjligheter att få nytt liv i en liten ort. Jag vill uppmuntra representanter för andra kommuner att modigt kontakta kolleger med dessa ärenden och att skapa nätverk i samarbetets tecken mellan olika aktörer.