Material

För att färdplanerna ska vara så jämförbara som möjligt har arbets- och näringsministeriet angett vad statsförvaltningen förväntar sig beträffande innehållet. Anvisningen har sammanställts på finska och finns på den finskspråkiga sidan.

Sektorspecifika färdplaner har utarbetats åtminstone i Sverige och i Storbritannien (länkar nedan). Även flera branschorganisationer på EU-nivå har gjort upp färdplaner.