De regionala samordnarna för Finland – mitt hem -projektet hjälper kommunerna att utveckla integrationen

Birkalands och Mellersta Finlands regionala samordnare Katariina Tcheuffa uppmuntrar kommuner att ta till sig god praxis från varandra. Integration av invandrare kan öka kommunens livskraft.

Inom Finland – mitt hem -projektet arbetar sju regionala samordnare vars uppgift det är att stärka kompetensen inom det regionala och lokala integrationsarbetet i kommunerna som ingår i deras verksamhetsområde. Målet med projektet, som förvaltas av NTM-centralen i Nyland, är att stärka kompetensen inom integrationsarbete. Tillsammans med NTM-centralens kontaktpersoner för migration stärker de regionala samordnarna nätverk som överskrider kommungränser där man delar information om framgångsrik integrationspraxis.

Enligt Tcheuffa har det uppkommit ny praxis och samarbete i synnerhet i de kommuner som sett nykomlingarna som en resurs för kommunens framtid. Forskning har visat att det lönar sig att satsa på integration, eftersom den främjar allas ekonomiska välfärd.

– Finland står inför enorma utmaningar när befolkningen åldras. Jag önskar att man kunde se nykomlingarna som blivande kommuninvånare, precis som alla andra. De har kompetens som man kan ta i bruk. Det skulle inte endast vara till nytta för dem själva, utan även för kommunen och de lokala företagen: fler elever i skolorna, fler kunder som använder tjänsterna, fler skattebetalare i kommunen och nya perspektiv i arbetsgemenskaperna.

Det lönar sig för små kommuner att samarbeta

Enligt Tcheuffa är en utmaning för små kommuner och städer oftast att även invandrarna flyttar bort från regionen för att studera eller arbeta.

– Då kunskapen om integration så småningom ökat har även antalet personer som stannat i kommunen ökat. Det finns tecken på att satsningar på de inledande åtgärderna och tjänsterna bär frukt på medellång sikt. En del invandrare har till och med flyttat tillbaka till de mindre kommunerna för att få tillgång till mer smidiga tjänster. Arbetsgivarnas första erfarenheter har varit positiva, och detta har lett till andra rekryteringar.

Finland – mitt hem -projektet uppmuntrar kommunerna att lösa invandringsrelaterade utmaningar genom diskussioner över sektors- och kommungränserna. I mindre kommuner går det smidigt att skapa nätverk mellan olika aktörer. Till exempel kan man ordna integrationsutbildningar tillsammans med grannkommunen och ta med regionens näringsliv i att hitta sätt att sysselsätta invandrarna.

– Inte ens den humanitära invandringen är endast en sak för social- och hälsovårdssektorn, utan det lönar sig att även inleda en diskussion med aktörer inom näringslivet och tredje sektorn.

En kommun som planerar att integrera invandrare lämnas inte ensam

Tcheuffa framhäver att ingen kommun som planerar integration av invandrare kommer att lämnas ensam. Hjälp erbjuds från flera håll. Bakom ett lyckat integrationsarbete ligger ofta god praxis som man lärt sig från andra kommuner.

– Kommunerna berättar ivrigt om sina erfarenheter, och vi regionala samordnare förmedlar budskapet. Vi ordnar gärna nätverksbildande evenemang och utbildning.