MKB-beskrivningen

VTT har den 24 oktober 2014 tillställt arbets- och näringsministeriet en MKB-beskrivning. MKB-beskrivningen är ett dokument som innehåller uppgifterna om projektet och dess alternativ samt en enhetlig bedömning av deras konsekvenser för miljön.

Arbets- och näringsministeriets utlåtande 25 februari 2015 avslutade MKB-förfarandet. Andra utlåtanden och åsikter finns på finska sidor.

Ytterligare upplysningar: linda.kumpula(at)tem.fi