MKB-beskrivningen

VTT skickade i oktober 2014 in en MKB-beskrivning till arbets- och näringsministeriet. MKB-beskrivningen är ett dokument som innehåller uppgifterna om projektet och dess alternativ samt en enhetlig bedömning av deras konsekvenser för miljön.

Arbets- och näringsministeriet gav 2015 i egenskap av kontaktmyndighet ett utlåtande som avslutade projektets MKB-förfarande.

Ytterligare upplysningar: linda.kumpula(at)gov.fi