Minderåriga asylsökande som kommer till Finland utan vårdnadshavare

Minderåriga asylsökande som kommer till Finland utan vårdnadshavare placeras i grupphem eller stödbostäder under ansökningsperioden. Minderåriga kan även inkvarteras i folkhögskolor och de kan även bo i enskild inkvartering. Man strävar efter att behandla deras asylansökan så snabbt som möjligt, och de flesta av dem får uppehållstillstånd i Finland. För de ensamkommande minderåriga asylsökandenas bästa och asylförfarandets funktion försöker man bekämpa missbruk av förfarandet för minderåriga asylsökande.

Efter att ensamkommande beviljas uppehållstillstånd överförs koordineringen av deras flytt till kommunerna till NTM-centralerna. I kommunen ordnas omsorgen och uppfostran av ensamkommande i familjegrupphem, stödda bostäder, stödboende eller på något annat sätt, till exempel i en folkhögskola. Efter att barnet fått uppehållstillstånd kan hen även bo i enskild inkvartering.