MKB-programmet

Förberedelserna inför avvecklingen av forskningsreaktorn inleddes genom ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB). VTT har den 6 november 2013 tillställt ett MKB-program.

MKB-programmet är en plan som den projektansvarige har uppgjort för behövliga utredningar och arrangemang kring bedömningsförfarandet.

Kontaktmyndighetens utlåtande över MKB-programmet gavs den 7 februari 2014. Andra utlåtanden och åsikter finns på finska sidor.

Ytterligare information: linda.kumpula(at)tem.fi