MKB-programmet

Förberedelserna för avvecklingen av forskningsreaktorn inleddes med miljökonsekvensbedömningen. VTT lämnade in ett MKB-program till arbets- och näringsministeriet 2013. MKB-programmet är en plan som den projektansvarige har uppgjort för behövliga utredningar och arrangemang kring bedömningsförfarandet.

ANM gav i egenskap av kontaktmyndighet sitt utlåtande i februari 2014.
Andra utlåtanden och åsikter finns på finska sidor.

Ytterligare information: linda.kumpula(at)gov.fi