Nationella styrgruppen för impact-investeringar

Nationella styrgruppen för impact-investeringar ska stödja utvecklingen av en marknad för impact-investeringar i Finland. Medlemmarna i styrgruppen representerar många olika aktörer inom investeringsekosystemet för samhällsutveckling.

Hösten 2015 inrättade Sitra den första nationella styrgruppen för impact-investeringar med överdirektör Pentti Pikkarainen som ordförande. Utvecklingsdirektör Henri Grundstén, rådgivande från Finlands Industriinvestering Ab utsågs till ordförande för den andra styrgruppen våren 2018. Ett av målen för styrgruppen var att det senast 2020 skulle grundas ett kompetenscenter för impact-investeringar.

Styrgruppen som tillsattes våren 2018 fortsätter med oförändrad sammansättning, med undantag av några medlemsbyten, och med ANM:s (Kompetenscentret för impact-investeringar) mandat till utgången av 2021.

Global Steering Group for Impact Investment

Sommaren 2017 antogs Finland som det sjätte landet i Europa som medlem i Global Steering Group for Impact Investment (GSG), som för närvarande består av drygt trettio länder och Europeiska unionen. GSG, som leds av Sir Ronald Cohen, arbetar för att utveckla ideologin bakom impact-investering, det praktiska genomförandet och ett ekosystem som behövs för samhällseffekter.

Finlands kontaktpunkt till GSG är nationella styrgruppen för impact-investeringar vars samordnande sekretariat är kompetenscentret för impact-investeringar.

GSG inrättades 2013 då den dåvarande brittiska premiärministern David Cameron initierade en utredning för G7-länderna om olika möjligheter att utnyttja investering med samhällseffekt. Utredningen leddes av Sir Ronald Cohen.

Nationella styrgruppen för impact-investeringar 1.3.-31.12.2021:

 • Henri Grundstén, utvecklingsdirektör, Finlands Industriinvestering Ab; ordförande
 • Riitta Aejmelaeus, budgetråd, finansministeriet
 • Jenni Airaksinen, universitetslektor, Tammerfors universitet 
 • Jani Kempas, direktör (Impact investeringar), FIM Kapitalfonder Ab
 • Terhi Kilpi, överdirektör, forskning, utveckling och innovation, Institutet för hälsa och välfärd
 • Kimmo Lipponen, verkställande direktör, FIBS
 • Ulla Nord, verkställande direktör, Arvo rf
 • Mika Pyykkö, direktör, Kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling; sekreterare
 • Pekka Samuelsson, investeringsdirektör, Taaleri
 • Pia Santavirta, verkställande direktör, Pääomasijoittajat rf
 • Vesa Silfver, verkställande direktör, Motiva Ab
 • Jussi Toppila, direktör, arbets- och näringsministeriet
 • Sami Tuhkanen, placeringsdirektör, Sitra
 • Jari Vaine, sakkunnig, Kommunförbundet
 • Jukka Vähäpesola, aktiedirektör, Elo