NTM-centralernas resultatavtal

NTM-centralernas nya resultatavtal bereddes år 2015. De följer statens resultatprisma och strategidokumentets uppbyggnad.  I avtalet ingår de med tanke på NTM-centralernas verksamhet viktigaste frågorna som kräver ändring. Dessa baserar sig på strategidokumentet som härletts från regeringsprogrammet och stöder landskapsprogrammets mål.

Resultatförhandlingarna fördes i december 2015.

NTM-centralernas resultatavtal

Södra Österbotten
Södra Savolax
Tavastland
Sydöstra Finland
Kajanaland
Mellersta Finland
Lappland
Birkaland
Österbotten
Norra Karelen
Norra Österbotten
Norra Savolax
Satakunta
Nyland
Egentliga Finland

Ytterligare upplysningar: ritva.hakkarainen(at)tem.fi